KURDICA - Die Kurdische Enzyklopädie  
  Willkommen Home |  Über Kurdica |  Gästebuch |  Sponsoren |  Feedback  
Suchen


Menü

Literatur/Sprache: Malmîsanij
Geschrieben am Montag, 24. November 2008 von Baran Ruciyar

Literatur

Malmîsanij mit bürgerlichen Namen Mehmet Tayfun (* 1952 Diyarbakir) ist ein kurdischer Schriftsteller und Autor.

Er besuchte die Universität in Ankara und wurde wegen politischer Aktivitäten zwischen den Jahren 1975 und 1981 dreimal verhaftet. 1982 ging er nach Schweden. Im Ausland setzte er sein Studium fort und studierte Iranistik an der Sorbonne, iranische Sprachen an der Universität Uppsala und Folk Education an der Universität Linköping. Nebenbei schloss er mit einem Master an der Göteborg Universität ab. Malmîsanij schreibt meistens in Zazaki und nebenbei auf Türkisch. Nach den Schriftstellern Ehmede Xasi und Usman Efendi Babiji, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts schrieben, ist Malmîsanij der erste, der wieder zazaische Literatur schuf. In den 1970igern gab er mit einigen Freunden die Zeitschrift Tirej heraus, die zur Hälfte in Zazaki und zur Hälfte in Kurmanci erschien. 1987 gab er das erste Wörterbuch für Zazaki raus.

 

Ein weiterer Verdienst war es, dass er die Werke von Xasi und Babiji aus der arabischen in die lateinische Schrift transkribierte. Er übersetzte auch persische und türkische Bücher ins Zazaki. Daneben wirkte und wirkt er in mehreren Zeitschriften mit u.a.:

 

Tirej (Izmir)
Hevi (Paris)
Armanc (Stockholm)
Car cira (Stockholm)
Cira (Stockholm)
Wan (Stockholm)
Zur Zeit (2005) ist er Chefredakteur der Zeitschrift Vate und Vorsitzender der "Vereinigung Kurdischer Autoren Schwedens".


Seine Publikationen sind:

Yüzyılımızın Başlarında Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet (Der kurdische Nationalismus an Anfang unseres Jahrhunderts und Dr. Abdullah Cevdet), Uppsala, 1986
Ferhengê Dimilkî-Tirkî(Wörterbuch Zazaki - Türkisch), Uppsala, 1987; İstanbul, 1992(Zazaki)
Herakleîtos, Uppsala, 1988, (Zazaki)
Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê Rojnamegeriya Kurdî (1908-1992), Ankara, 1992 (Malmîsanij & Mahmûd Lewendî)
Folklorê Ma ra Çend Numûney, Uppsala, 1991; Îstanbul, 2000(Zazaki)
Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Stockholm, 1991; İstanbul, 1991
Abdurrahman Bedirhan Ve İlk Kürt Gazetesi Kürdistan sayı: 17 ve 18, Stockholm, 1992
Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri, Stockholm, 1993; Îstanbul, 1993
Cızira Botanlı Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Derneği’nin Tutanakları, Stockholm, 1994; İstanbul, 2000
Kırd, Kırmanc, Dımıli veya Zaza Kürtleri, İstanbul, 1996
Ferhengekê Kirdkî-Pehlevkî-Kurmanckî, Stockholm, 1997(Zazaki)
Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Stockholm, 1998; İstanbul, 1999
Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgivning: bakgrund, villkor, betydelse, Stockholm, 1998

Malmîsanij transkribierte auch die Tagebücher von Celadet Ali Bedirxan in die lateinische Schrift und editiere das Buch Na Xumxuma von Koyo Berz. Einige seiner Werke wurden ins Schwedische, Französische und Arabische übersetzt.


Einige seiner Gedichte:

HERAKLEÎTOS

Bi çarebê to Herakleîtos,
Ay hewawo ki to va
Hima ay hewa:
"panta rei, panta rei":
heme çî herriyêno, þono,
"Polemois" ki ma lej vanîm
Hima nêvindert.
Lej bêvernî, bêpeynî…
Labelê haya to pey esta Herakleîtos,
Ti zanî, se vanê me ra?
Kenê ki
Ma rayna
Royo verîn di biþuwê.
De ti vaje,
No aqil o Herakleîtos?
Wazena wa bawkalê yînî Cengîz bêro,
Yew ro di caran
Di finî þuwêno kes?


LULBENDO ERXENIYIJ

Kam çi zano sarê kuray bi 'eslê yê,
Kam çi zano
Key vînî kerdbî cimê xo?
Ez namey yê zî nêzana,
Ez ci rê Lulbendo Erxeniyij vana.
Namey yê kes nêzano?
Labelê bi hinzaran însanî dî ki çi cîf ser o bi.
Yew cîf tede bi ki niyno vatis.

Lulbendo Erxniyij nika kotî do,
Merdo, mendo?
Kam ci zano.
Saristano bi ez tede,
Parîs Cenayîsê luliya ma cew nêzano.
Îstesuna Erxenî tiya ra çend durî ya
Ez zana.
Gûsê mi reqenê, ez lulî xo vîrî ana.

Luluiya ma, senfoniya derdo û kulan,
Bêvernî, bêpeynî.
Uwertir, çi nerm…
La a melodî…
Vay derd û kulan yeno
Gama ki cemat pê fek ra cifê xo dano.
Luliya ma,
Gedeyeya ma, ciwaney û pîreya ma vana.
A bêqalîkerdis zaf ciy vana.
Luliya ma, luliya ma…
Tenyayey di zafey,
Zafey di tenyaye ma.


ZERA MI

Zera mi
Hinî qandê waþtada çimzeng û porker
Û beþnbarî û lewteniki
Nêerzana, nêperpiziyêna.
Belê, ancîna zî
Zera mi nika zîz a.
Labelê a.
çiqas zîz
û zerþikta û persikta ya.
pergenda ya.
qandê çiyna wo.

Anika zera mi çeharlejg a.
çeharsax:
lejga yew,
hîranê Pîran'î
û miyanê koyanê Dêrsim'î dir
çanqilyaya,
biya cewt lejga ye,
Silêmaniya û Hewlêr dir
çungirriyaya.
Yew, çorsmey Mehabad û Senendej ya

Zey viya lay a.
Yew zî sindorê corênê Sûriya ver o
Heway tîrmaran
Surrikeya ya.
Zera mi
Ceniya çeharmerde,
Birîna çehar çime
Û dara çeharþax a.
Nêtebitiyên,
Xo wena.
Miyan dir û ax û wax a.
Masaya,
Nexefiyaya.
Pendusaya.
Yew surbun ki nêteqaya.


Canfiday Dêrsimî

Dêrsim, kale negirewta ya,
vane vaje êy,
Mi çiman ver ra geyrene,
Xorte porsiyay,
Çi dayk u çi bawk,
Çi way çi biray u ceni viyay,
Kiþiyay, kiþiyay…
Neqediyay.
Keyney keyney porkeji,
Ba je mi yene,
Nor dore min deje,
Tewa Dêrsimî
Yew tewa ki mevaje,
Zanayiso ki ez zana leyro,
Mayan kemi ardenasar laji,
Mayan kemi ardenasar laji


Malmîsanij

Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden

Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 2008 - 2018 by KURDICA - Die Kurdische Enzyklopädie
Seitenerstellung in 0.0372 Sekunden, mit 17 Datenbank-Abfragen | Kurdistan Online Magazin